Η Εταιρική κοινωνική ευθύνη της εταιρείας ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ.

Πεντέλης 27, Παλαιό Φάληρο
Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-18:00
(210) 9426950, 9426510

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 • Αρχική
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 • Πολιτική υγείας και ασφάλειας
 • Περιβαλλοντική πολιτική
 • Ακεραιότητα και διαφάνεια
 • Κοινωνία και ανθρώπινα δικαιώματα

Η ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ δεσμεύεται να προβεί σε κάθε ενέργεια με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας με στόχο την εξασφάλιση της προστασίας όλων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών και των υπεργολάβων καθώς και των επισκεπτών, ακολουθώντας την ελληνική και ευρωπαική νομοθεσία.

Η πολιτική υγείας και ασφάλειας περιλαμβάνει:

 • Την αξιολόγηση των κινδύνων και τη λήψη όλων των απαραίτητων προφυλάξεων για τον περιορισμό των τραυματισμών.
 • Την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας
 • Τη συντήρηση και τον έλεγχο της ασφαλούς λειτουργίας των μηχανημάτων
 • Το σεβασμό κάθε νομικής απαίτησης και προτύπων
 • Την ανοιχτή επικοινωνία και τη συνεχή και κατάλληλη εκπαίδευση σε θέματα σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια

Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι η ολοκλήρωση του έργου στο συντομότερο χρόνο, στην υψηλότερη ποιότητα χωρίς κανένα ατύχημα ή περιστατικό που θα διακινδύνευε την ανθρώπινη υγεία. Η υγεία και ασφάλεια αποτελούν προτεραιότητα για το κάθε άτομο που συμμετέχει στις δραστηριότητες της εταιρείας μας. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος των δραστηριοτήτων της, η εταιρία στοχεύει στην προφύλαξη απο τη δημιουργία οποιασδήποτε επικίνδυνης κατάστασης.

 Η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί με το OHSAS για την ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας από την TUV AUSTRIA

Η πολιτική και οι στόχοι της ΒΑΣΚΟ για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της, εφαρμόζονται από κάθε άτομο, σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και όλοι μαζί, αναγνωρίζοντας τους επιμέρους κινδύνους των χώρων εργασίας , συμβάλλουν στη βελτίωση  της απόδοσης του Συστήματος Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία.

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για τη ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ. Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας μας αναγνωρίσαμε την υποχρέωσή μας να συνεισφέρουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένης περιβαλλοντικής πολιτικής κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή των έργων.   

Το 2014 η πολιτική μας αυτή πιστοποιήθηκε από την TUV AUSTRIA με το EN ISO 14001:2004

Η ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ δεσμεύεται για τη:

 • Συνεχή επίβλεψη και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής της απόδοσης
 • Συμμόρφωση στην περιβαλλοντική νομοθεσία και σε κάθε απαίτηση που προέρχεται από σχετικές αδειοδοτήσεις
 • Αποφυγή κάθε μορφής μόλυνσης του περιβάλλοντος
 • Συμμόρφωση στις απαιτήσεις του σχετικού πιστοποιητικού

Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας επικεντρώνεται στην:

 • Εφαρμογή μεθόδων με μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων με την ανάπτυξη ενός ελέγχου και διαχείρισης φυσικών πόρων
 • Διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στη συλλογή, το διαχωρισμό και την ανακύκλωσή τους
 • Διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος

Η παρούσα πολιτική της εταιρείας έχει διαδοθεί, εφαρμοσθεί και υποστηριχθεί από κάθε εργαζόμενο της εταιρείας

Ο σεβασμός και η τήρηση των κανόνων της αγοράς,, η αποδοκιμασία της διαφθοράς και των συστημάτων που την ενισχύουν και την επικροτούν, η πίστη στην ευγενή άμμιλα είναι στοιχεία που διέπουν και χαρακτηρίζουν τη ΒΑΣΚΟ.  Όλα τα εταιρικά και οικονομικά έγγραφα είναι φανερά, σωστά, πλήρη και σύμφωνα με τους αποδεκτούς λογιστικούς  κανόνες και τους ισχύοντες νόμους. 

Ως κατασκευαστική εταιρεία, η κοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητάς μας. Έμμεσα είναι ο πελάτης μας σε κάθε έργο και για αυτόν το λόγο:

 1. Σεβόμαστε τις τοπικές κοινωνίες, τις ανάγκες τους και τον τρόπο ζωής τους
 2. Φροντίζουμε τα έργα μας να στέκονται αρμονικά στα ήδη υπάρχοντα, ακολουθώντας παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία και τεχνοτροπίες
 3. Προσπαθούμε το έκτακτο προσωπικό μας να αποτελείται από ντόπιους, ενισχύοντας έτσι την τοπική οικονομία

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο σημαντικότερος σύμμαχός μας για αυτό και φροντίζουμε  να προασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να σεβόμαστε την ανθρώπινη ύπαρξη. Έτσι:

 1. Δεχόμαστε κάθε ευθύνη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους χώρους εργασίας μας και για την προώθηση της ευθύνης αυτής σε όλα τα μέρη που συμμετέχουν στο έργο, ήτοι τους εργαζόμενους, τους υπεργολάβους, τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας. 
 2. Ακολούθουμε τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας ως προς τα δικαιώματα των εργαζομένων, συζητάμε και συναποφασίζουμε με το προσωπικό μας κινήσεις που το αφορούν ή κινήσεις που επηρεάζουν έστω και σε μικρό βαθμό τον τρόπο εργασίας του και φροντίζουμε για τη δική του ικανοποίηση και ευημερία
 3. Εγγυώμαστε ίσες ευκαιρίες για όλους και ίσες προοπτικές εξέλιξης