Η Εταιρική κοινωνική ευθύνη της εταιρείας ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ.

Πεντέλης 27, Παλαιό Φάληρο
Δευτέρα - Παρασκευή 09:00-18:00
(210) 9426950, 9426510

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 • Αρχική
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 • Πολιτική υγείας και ασφάλειας
 • Περιβαλλοντική πολιτική
 • Ακεραιότητα και διαφάνεια
 • Κοινωνία και ανθρώπινα δικαιώματα

Η ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ δεσμεύεται να προβεί σε κάθε ενέργεια με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας με στόχο την εξασφάλιση της προστασίας όλων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών και των υπεργολάβων καθώς και των επισκεπτών, ακολουθώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η βάση για την πολιτική υγείας και ασφάλειας αποτελούν:

 • Η εξάλειψη των κινδύνων ΥΑΕ και η ελαχιστοποίηση της διακινδύνευσης
 • Ο σεβασμός των νομοθετικών απαιτήσεων ΥΑΕ, των σχετικών προτύπων και των εσωτερικών οδηγιών.
 • Η διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία και τη διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων για τη διατήρησή του
 • Η χωρίς περιορισμούς, φραγμούς και διακρίσεις διαβούλευση με τους εργαζομένους και την εξασφάλιση της ενεργής συμμετοχής τους στην επίτευξη ενός ασφαλούς και υγιεινού εργασιακού περιβάλλοντος
 • Η κατάρτιση προγραμμάτων προληπτικής δράσης για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
 • Η συντήρηση και παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας των μέσων και εγκαταστάσεων.
 • Η συνεχής και κατάλληλη εκπαίδευση για όλα τα θέματα που αφορούν στην υγεία και την ασφάλεια.

Ο απώτερος στόχος της εταιρείας είναι η εκτέλεση όλων των εργασιών με τις καλύτερες απαιτήσεις σε ποιότητα και χρόνο, χωρίς συμβάντα ΥΑΕ που θα βλάψουν την ανθρώπινη υγεία. Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι μέλημα όλων όσων συμμετέχουν στις δραστηριότητες της εταιρείας και εξαρτάται πάνω από όλα από εμάς τους ίδιους. Για την μείωση της επικινδυνότητας των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία βασίζεται στην πρόληψη.

Η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί με το ISO 45001:2018 για την ασφάλεια και υγιεινή στο χώρο εργασίας από την Q-CERT.

Η πολιτική και οι στόχοι της ΒΑΣΚΟ Α.Τ.Ε για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, εφαρμόζονται από όλους τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης και όλοι μαζί, αναγνωρίζοντας τους επιμέρους κινδύνους των χώρων εργασίας τους, συμβάλλουν στη βελτίωση της απόδοσης του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

 

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για τη ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ. Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας μας αναγνωρίσαμε την υποχρέωσή μας να συνεισφέρουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από την εφαρμογή συγκεκριμένης περιβαλλοντικής πολιτικής κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή των έργων.   

Το 2014 η πολιτική μας αυτή πιστοποιήθηκε από την TUV AUSTRIA με το EN ISO 14001:2004 και επαναπιστοποιήθηκε από την Q-CERT με το ISO 14001:2015.

Η ΒΑΣΚΟ ΑΤΕ δεσμεύεται για τη:

 • Συνεχή επίβλεψη και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής της απόδοσης
 • Συμμόρφωση στην περιβαλλοντική νομοθεσία και σε κάθε απαίτηση που προέρχεται από σχετικές αδειοδοτήσεις
 • Αποφυγή κάθε μορφής μόλυνσης του περιβάλλοντος
 • Συμμόρφωση στις απαιτήσεις του σχετικού πιστοποιητικού

Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας επικεντρώνεται στην:

 • Εφαρμογή μεθόδων με μικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων με την ανάπτυξη ενός ελέγχου και διαχείρισης φυσικών πόρων
 • Διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στη συλλογή, το διαχωρισμό και την ανακύκλωσή τους
 • Διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος

Η παρούσα πολιτική της εταιρείας έχει διαδοθεί, εφαρμοσθεί και υποστηριχθεί από κάθε εργαζόμενο της εταιρείας

Ο σεβασμός και η τήρηση των κανόνων της αγοράς,, η αποδοκιμασία της διαφθοράς και των συστημάτων που την ενισχύουν και την επικροτούν, η πίστη στην ευγενή άμμιλα είναι στοιχεία που διέπουν και χαρακτηρίζουν τη ΒΑΣΚΟ.  Όλα τα εταιρικά και οικονομικά έγγραφα είναι φανερά, σωστά, πλήρη και σύμφωνα με τους αποδεκτούς λογιστικούς  κανόνες και τους ισχύοντες νόμους. 

Ως κατασκευαστική εταιρεία, η κοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητάς μας. Έμμεσα είναι ο πελάτης μας σε κάθε έργο και για αυτόν το λόγο:

 1. Σεβόμαστε τις τοπικές κοινωνίες, τις ανάγκες τους και τον τρόπο ζωής τους
 2. Φροντίζουμε τα έργα μας να στέκονται αρμονικά στα ήδη υπάρχοντα, ακολουθώντας παραδοσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία και τεχνοτροπίες
 3. Προσπαθούμε το έκτακτο προσωπικό μας να αποτελείται από ντόπιους, ενισχύοντας έτσι την τοπική οικονομία

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο σημαντικότερος σύμμαχός μας για αυτό και φροντίζουμε  να προασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και να σεβόμαστε την ανθρώπινη ύπαρξη. Έτσι:

 1. Δεχόμαστε κάθε ευθύνη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους χώρους εργασίας μας και για την προώθηση της ευθύνης αυτής σε όλα τα μέρη που συμμετέχουν στο έργο, ήτοι τους εργαζόμενους, τους υπεργολάβους, τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας. 
 2. Ακολούθουμε τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας ως προς τα δικαιώματα των εργαζομένων, συζητάμε και συναποφασίζουμε με το προσωπικό μας κινήσεις που το αφορούν ή κινήσεις που επηρεάζουν έστω και σε μικρό βαθμό τον τρόπο εργασίας του και φροντίζουμε για τη δική του ικανοποίηση και ευημερία
 3. Εγγυώμαστε ίσες ευκαιρίες για όλους και ίσες προοπτικές εξέλιξης